Sorin Lerescu

Scris de rutişor la 15 martie 2008

Născut în 1953 la Craiova, a studiat compoziţia cu Tiberiu Olah şi Anatol Vieru la Bucureşti. A participat la Cursuri Internaţionale de vară, precum cele de la Darmstadt şi Trondheim. În 1982 a fondat Ansamblul Traiect, cu care a realizat numeroase prime audiţii în România şi în festivaluri internaţionale. Creaţia sa cuprinde, într-o selecţie succintă, trei Simfonii, Modalis I pentru orchestră, Modalis II – concert pentru flaut şi orchestră, Concert pentru orchestră de coarde, un ciclu cameral intitulat Phonologos, opera Urmuzica etc. Unele opere au fost editate la Bucureşti şi Zurich (Carciofoli).

Altele:
Sorin Lerescu@CIMEC
Ansamblul Traiect

Remus Georgescu

Scris de rutişor la 15 martie 2008

S-a născut în 1932 la Timişoara, oraş în a cărui viaţă culturală este profund implicat. R. Georgescu a studiat la Bucureşti (compoziţie cu Leon Klepper şi dirijat cu George Georgescu şi Constantin Silvestri, între 1951-56), a fost apoi, pentru scurte perioade, cercetător ştiinţific la Institutul de Folclor din Bucureşti, dirijor la Teatrul Liric din Constanţa, la Filarmonicile din Sibiu, Oradea, Târgu-Mureş, pentru a se stabili la Timişoara în 1968. Activitatea sa dirijorală (susţinută în numeroase turnee cu Filarmonica din Timişoara prin ţări europene sau în S.U.A., Taiwan etc.) este dublată de cea componistică. A scris lucrări vocal-simfonice (oratoriul Cântare străbunilor, 1977), simfonice (Concertul pentru orchestră de coarde, 1965; Concertul pentru flaut şi orchestră de coarde Exorcism, 1975), pentru pian, lieduri, muzică corală.

Corneliu Dan Georgescu

Scris de rutişor la 15 martie 2008

S-a născut în 1938 la Craiova, unde şi-a început studiile muzicale (vioară, teorie muzicală, dirijat). A studiat apoi compoziţia la UNMB cu Mihail Andricu, Tiberiu Olah, folclor şi etnomuzicologie cu Tiberiu Alexandru şi George Breazul. A participat la Cursurile internaţionale de vară de la Darmstadt, la Workshop for Traditional Music and Modern Composition Technics din Slatchev Brjag/ Bulgarien, din Breukelen/ Holland şi Amsterdam.

În paralel cu activitatea sa componistică, C.D.Georgescu cercetează aprofundat aspecte etnomuzicologice şi estetice. A lucrat la Institutul bucureştean pentru cercetări etnologice şi dialectologice, unde a condus secţia muzicală, şi a tipărit numeroase cărţi şi studii de etnomuzicologie. (mai mult…)

Ludovic Feldman

Scris de rutişor la 15 martie 2008

Născut la Galaţi în 1893, s-a stins din viaţă la Bucureşti în 1987. A studiat vioara la Conservatorul bucureştean (cu Robert Klenck, 1910-11) şi la Neuen Wiener Konservatorium (cu Fr. OndfICek 1911-1913). Cariera sa violonistică s-a legat de ansamblul Operei bucureştene, dar şi de Filarmonica „G. Enescu” din Bucureşti, al cărei concertmaestru a fost (între 1945-53). A cântat totodată în diferite ansambluri camerale. De-abia la vârsta de 50 de ani s-a îndreptat spre domeniul compoziţiei, şi a studiat în particular armonie, contrapunct şi compoziţie cu Mihail Jora. Între 1953-1963 a condus biroul pentru muzică simfonică şi de cameră al UCMR. Pentru unele din lucrările sale – preponderent instrumentale (piese simfonice, camerale, concertante) a primit diferite distincţii – Premii ale Academiei Române, ale UCMR, Premiul de Stat etc.

George Enescu

Scris de rutişor la 15 martie 2008

EnescuS-a născut în 1881, la Liveni, s-a stins din viaţă la Paris, în 1955. Cu o carieră internaţională ca violonist şi dirijor, Enescu rămâne totodată figura marcantă a compoziţiei româneşti din prima jumătate a sec. XX.

A început să studieze de timpuriu la Viena (între altele vioara, cu J.Hellmesberger), la Conservatorul, absolvit la vârsta de 12 ani.

A urmat un an de compoziţie cu Robert Fuchs, apoi Conservatorul parizian (vioara cu P. Marsick, pian cu L. Diémer, contrapunct cu A. Gédalge, compoziţie cu J.Massenet, apoi cu G.Faure), unde i-a avut colegi pe Ravel, Roger-Ducasse, Florent Schmitt, Charles Koechlin etc.

(mai mult…)

Ion Dumitrescu

Scris de rutişor la 15 martie 2008

Născut în judeţul Vâlcea în 1913, Ion Dumitrescu se stinge din viaţă la Bucureşti, în 1996 (asemenea fratelui său, Gheorghe Dumitrescu). După studiile la UNMB (compoziţia cu Mihail Jora), a lucrat câţiva ani ca profesor de muzică la licee, la Academia de Muzică Religioasă din Bucureşti, ca dirijor şi compozitor la Teatrul Naţional, pentru ca din 1944 să devină profesor la UNMB, unde va preda în principal armonie (până în 1979). În cadrul UCMR, a deţinut funcţiile (în acest caz, sinonime) de secretar (1954-56), prim-secretar (1956-63) şi preşedinte (1963-77).
A fost distins cu multiple ordine şi titluri ale Statului Român, precum şi cu câteva premii de creaţie (al Academiei Române, Marele Premiu al UCMR), a primit titlul de membru corespondent la Académie de Beaux-Arts din Paris şi la Accademia Tiberina din Roma etc.
Îndeosebi în anii ’40, când a lucrat la Teatrul Naţional bucureştean, I.Dumitrescu a scris muzica la numeroase spectacole teatrale. De asemenea în perioada anilor ’40-’50, a colaborat la coloana sonoră a câtorva filme. în paralel, scrie muzică simfonică şi concertantă (menţionăm doar Concertul pentru orchestră de coarde, l956, Sinfonietta în re major, 1957), piese camerale (Cvartetul de coarde în do major, 1949), corale, lieduri, volume de lucrări didactice (solfegii) şi studii de muzicologie.

Gheorghe Dumitrescu

Scris de rutişor la 15 martie 2008

Gheorghe DumitrescuA trăit între 1914-1996. A studiat compoziţia la Bucureşti cu Mihail Jora şi Dimitrie Cuclin (1934-41). După stagii ca violonist în orchestră, compozitor la Teatrul Naţional din Bucureşti, consilier artistic la Ansamblul Doina al Armatei din Bucureşti, Gh.Dumitrescu a predat armonia la UNMB (1951-1979). De-a lungul deceniilor în care a desfăşurat o extrem de prolifică activitate componistică, a primit numeroase premii, dintre care enumerăm aici doar Premiul „Robert Cremer” (1942), Premiul I de compoziţie „George Enescu” (1946), Premiile Academiei Române (1956, 1961) şi ale UCMR (1969, 1977, 1979), titluri onorifice acordate de statul român etc.

Muzica sa de scenă conţine numeroase partituri pentru teatru, balet, operetă, precum şi o serie de opere în majoritate pe subiecte din istoria veche şi din cea comunistă a românilor (Ion Vodă cel Cumplit, Decebal, Răscoala, Fata cu garoafe, Meşterul Manole, Vlad Ţepeş, Mihai Viteazul, Avram lancu, Voievodul Gelu) sau inspirate din literatură şi mitologie (mai mult…)

Sabin Drăgoi

Scris de rutişor la 15 martie 2008

Sabin DragoiA trăit între 1894-1968. Născut în Banat, studiile muzicale le-a început la Arad şi le-a continuat la Conservatorul din Iaşi şi Cluj, urmând ulterior un stagiu de perfecţionare la Praga. Din 1922 îşi începe cariera didactică în Timişoara, fondând totodată şi dirijând coruri bărbăteşti şi mixte. Conduce Opera din Cluj-Timişoara (1940-44), Conservatorul din Cluj-Timişoara (1943-45), apoi Conservatorul şi Institutul de Artă din Timişoara, pentru ca în 1950 să se stabilească la Bucureşti, ca profesor de folclor la Conservatorul de aici, ca director (1950-1964) şi consilier ştiinţific (1965-68) al Institutului de Folclor. A deţinut de asemenea funcţia de vicepreşedinte al UCMR (1940-45, 1952-56).
Dintre numeroasele distincţii şi ordine culturale ce i-au fost acordate, menţionăm Premiul „George Enescu” (1928), „Robert Cremer” (1935), Premii ale Academiei Române (al cărui membru a fost, începând cu 1953), Ordinele Steaua României (1929) şi Meritul Cultural (1931), precum şi alte premii acordate de statul socialist după 1950, distincţia Bene Merenti dell’Accademia Santa Cecilia din Roma (1967). (mai mult…)

George Draga

Scris de rutişor la 15 martie 2008

Născut în 1935, a studiat la Bucureşti compoziţia la clasa lui Anatol Vieru. Mare parte a activităţii sale se leagă de Revista Muzica a UCMR, unde a funcţionat ca redactor (1963-71) şi ca redactor şef adjunct (până în 1993). Urmează o scurtă perioadă ca cercetător ştiinţific la Muzeul „G. Enescu” (până în 1997). Alături de studiile şi articolele publicate în Revista Muzica, Draga a scris piese simfonice, vocal-simfonice, instrumental-camerale.

Altele:
George Draga@CIMEC

Felicia Donceanu

Scris de rutişor la 15 martie 2008

Născută în 1931 la Bacău, a studiat la UNMB compoziţia cu Mihail Jora. Până în 1966 a fost redactor la Editura Muzicală a UCMR. În compoziţie preferă să scrie pentru voce şi diferite ansambluri (cicluri de lieduri, cicluri corale, vocal-instrumentale, teatru instrumental) şi, de asemenea, muzică pentru copii.A obţinut numeroase Premii de creaţie ale UCMR, Premiul Academiei Române, ca şi o Menţiune la Concursul Internaţional de compoziţie de la Mannheim, 1961.

Altele:
Felicia Donceanu@CIMEC