Gheorghe Costinescu

Scris de rutişor la 15 martie 2008

Născut la 12 decembrie 1934 în Bucureşti, a primit primele îndrumări muzicale la Sinaia, România, urmând între 1954-1961 cursurile Universităţii de Muzică din Bucureşti (compoziţie cu Mihail Jora). Se perfecţionează la École Normale de Musique din Paris (1968), la Internationale Ferienkurse für Musik din Darmstadt (1968), la Reinische Musikschule dm Köln (1968), la Julliard School of Music din New York (1969-1975) şi la Columbia University, unde îşi obţine doctoratul în 1976. Participă totodată la cursurile de dirijat ale lui Sergiu Celibidache, München, 1981. Stabilit din 1969 în SUA, a predat pe rând la Julliard School of Music (1971-1972), la Brooklyn College (1973-1975), la New School for Social Research (1978) şi la Kingsborough Community College (1981-1982) din New York. Din 1980 până astăzi este profesor la Lehman College – City University of New York. (mai mult…)

Paul Constantinescu

Scris de rutişor la 15 martie 2008

Paul ConstantinescuCompozitor român (30 iunie 1909, Ploieşti — 20 decembrie 1963, Bucureşti), a studiat compoziţia la Bucureşti cu Mihail Jora şi la Viena cu Franz Schmidt, Oskar Kabasta şi Joseph Marx.

A fost profesor de armonie, contrapunct şi muzică religioasă la Academia de Muzică Religioasă din Bucureşti (1937-41), a predat armonia la UNMB, între 1941-63. Este laureat al Premiului de compoziţie „G.Enescu” (Pr.l în 1938), al Premiului Academiei Române (1956), a primit de asemenea Diploma de onoare a Festivalului de la Karlovy-Vary (1959) şi alte titluri onorifice în România.

Una din figurile proeminente ale compoziţiei româneşti interbelice, P.Constantinescu s-a exprimat prolific în toate genurile muzicale. (mai mult…)

Dan Constantinescu

Scris de rutişor la 15 martie 2008

A trăit între (10 iunie) 1931 şi (6 februarie) 1993, în Bucureşti. Provenind dintr-o veche familie aristocratică (din partea mamei), D. Constantinescu şi-a început studiile muzicale încă de copil. Între 1950-55 a studiat compoziţia la clasa lui Mihail Jora, la UNMB, unde a rămas apoi ca asistent la armonie şi compoziţie. A devenit profesor universitar în 1990. Uniunea Compozitorilor i-a acordat premii de creaţie (1976, 1980), de asemenea în 1968 primeşte premiul Academiei Române pentru Concertul de pian şi orchestră mică.

(mai mult…)

Liviu Comes

Scris de rutişor la 15 martie 2008

S-a născut la 13 decembrie 1918, Şerel, în judeţul Hunedoara şi a murit la 28 septembrie 2004. A studiat compoziţia la Cluj cu Sigismund Toduţă, în paralel absolvind Facultatea de Medicină din Cluj-Sibiu (în 1943) şi urmând şi cursuri ale Facultăţii de Litere şi Filosofie din Cluj-Sibiu. Din 1950 îşi începe cariera didactică la Academia de Muzică clujeană (predând armonie, contrapunct, forme), unde a îndeplinit funcţia de rector între 1965-70. Din 1969 până în 1981 predă contrapunct şi fugă la UNMB, fiind autorul (în colaborare cu Doina Rotaru) al celui mai recent Tratat de contrapunct vocal şi instrumental românesc (1986). (mai mult…)

Nicolae Coman

Scris de rutişor la 15 martie 2008

Născut în Bucureşti, la 23 februarie 1936, Nicolae Coman s-a numărat printre studenţii prestigioasei clase de compoziţie a lui Mihail Jora, de la UNMB. După o scurtă perioadă de cercetare ştiinţifică la Institutul de Folclor din Bucureşti, în 1963 devine asistent în instituţia pe care o absolvise, predând până astăzi, în calitate de profesor universitar; armonie şi compoziţie. S-a preocupat şi de muzicologie, aşa cum o arată studiile sale din publicaţii de specialitate; poate mai semnificativă însă este acea latură literară a talentului său.

A scris poezii pentru piesele vocale, corale şi vocal-simfonice proprii, dar şi la solicitarea altor compozitori, a tradus librete de operă şi poeme din lirica universală. Nu surprinde, aşadar, cunoscând toate acestea, predilecţia lui Coman pentru universul miniatural al liedului. Chiar dacă a scris lucrări concertante şi instrumental-camerale, ciclurile sale de lieduri (pe versuri proprii sau semnate de George Bacovia, Emily Dickinson, Mariana Dumitrescu, Mihail Eminescu, Goethe, Michelangelo, R.M.Rilke, Sappho, Giuseppe Ungaretti s.a.) rămân cele mai semnificative.

Dora Cojocaru

Scris de rutişor la 15 martie 2008

S-a născut la 20 august 1963, la Baia Mare. Este absolventă a Academiei de Muzică „Gh.Dima” din Cluj-Napoca – specializarea compoziţie muzicală la clasa lui Cornel Ţăranu. De asemeni, a urmat aceeaşi specializare la Academia de Muzică din Köln – la clasa lui Johannes Fritsch. A obţinut numeroase premii şi burse (Tempus în 1991, D.A.A.D. în 1992, Soros în 1992, Heinrich Boell în 1993, E.M.E.F.A. în 1993, Rotary Club în 1993, Gaudeamus în 1994, Atelierhaus Worpswdede în 1995, Socrate/Erasmus în 1999). A participat la diferite cursuri de specializare (cu Paul Méfano, Dieter de la Motte, James Wood etc.).

Foarte activă, a participat la congrese, work-shops, comunicări ştiinţifice, a semnat publicaţii în reviste de specialitate. (mai mult…)

Tudor Ciortea

Scris de rutişor la 14 martie 2008

S-a născut la 28 noiembrie 1903, Braşov şi a murit la 13 octombrie 1982 la Bucureşti; şi-a început studiile muzicale în oraşul natal, cu Gheorghe Dima (1910-1917). Se perfecţionează apoi la Cluj (1921-1922), Bruxelles (1924-1925, cu Joseph Jongan) şi Paris (1926-1928, cu Maurice Imbert, Paul Dukas şi Nadia Boulanger). Întors la Bucureşti în 1929, ia contact în cadrul Conservatorului cu învăţăturile lui Ion Nonna Otescu şi Constantin Brăiloiu, devenind apoi în această instituţie profesor de armonie (1949-1950) şi forme muzicale (1950-1973).

Între 1963 şi 1968 este vicepreşedinte al UCMR. A urmat de asemenea Academia Comercială din Cluj (1920-1924) şi este licenţiat al Facultăţii de Drept din Bruxelles (1924-1926). Printre premiile obţinute de-a lungul timpului se numără Premiul „George Enescu” (menţiunea I, 1946), Premiul Academiei Române (1964), Premiul UCMR (1969, 1974, 1976) şi Marele Premiu UCMR (1981). (mai mult…)

Maia Ciobanu

Scris de rutişor la 14 martie 2008

Maia CiobanuReprezentantă a generaţiei optzeciste, Maia Ciobanu a studiat compoziţia cu Myriam Marbe şi pianul cu Aurora Ienei la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti; bursă de studii la „Internationale Ferienkurse fur Neue Musik” – Darmstadt, R.F.Germania (1980).

Doctor în muzică cu o teză asupra relaţiei sunet/mişcare; susţine conferinţe la Academiile de muzică din Göteborg (Suedia), din Köln-Wuppertal (Germania) şi la Universitatea din St. Gallen (Elveţia).

Premiul Academiei Române (1998) şi Premiul UCMR (1999) pentru muzică electronică, Medalia “Meritul Cultural” (2004) pentru întreaga activitate, Diploma de merit pentru creaţie artistică a revistei “Actualităţii Muzicale” (2007). A condus Centrul de informare asupra muzicii contemporane (1995-2003); preşedinte al SIMC – SNR (2002-03); (mai mult…)

Corneliu Cezar

Scris de rutişor la 14 martie 2008

S-a născut la 22 decembrie 1937 şi s-a stins din viaţă la 13 februarie 1997. A studiat la UNMB compoziţia cu Marţian Negrea şi Mihail Jora (1957-62). După o scurtă perioadă petrecută ca referent muzical la Opera Română bucureşteană (1963-66), Cezar a fost profesor de pian la o şcoală de muzică (1966-1991). Din 1991 a devenit conferenţiar universitar la Academia de Teatru şi Film şi profesor asociat la UNMB. (mai mult…)

Carmen-Maria Cârneci

Scris de rutişor la 14 martie 2008

Carmen Maria CarneciNăscută la 19 septembrie 1957, studiază la UNMB, la clasa de compoziţie a lui Dan Constantinescu, şi în paralel dirijatul cu losif Conta şi Constantin Bugeanu. Ulterior, s-a specializat în compoziţie la Musikhochschule din Freiburg, cu Klaus Huber. A primit premii de compoziţie (ale UCMR, distincţii internaţionale la Roma, Mannheim, Köln), precum şi burse de creaţie (acordate de „Strobel Stiftung”, „Kunststiftung Stuttgart” s.a.). Dirijează ansamblul Coloratura de voci soliste, din Freiburg. A fost director muzical al Festivalului „Rossini in Wildbad” (1992, 1993). (mai mult…)