Pascal Bentoiu

Pascal BentoiuS-a născut la 22 aprilie 1927 la Bucureşti, studiind aici în particular compoziţia cu Mihail Jora (1943-1948) şi urmând în paralel cursurile Facultăţii de Drept (1945-1947), cu dificultăţi în ceea ce priveşte definitivarea studiilor muzicale din pricina situaţiei politice a tatălui său.

Aurelian Bentoiu, licenţiat al Facultăţii de Drept, membru proeminent al Partidului Naţional Liberal în perioada interbelică şi pentru o scurtă vreme Ministru de Justiţie, este arestat de comunişti în 1948 şi se va stinge din viaţă în închisorile comuniste în 1962.

Pascal Bentoiu este angajat, între 1953 şi 1956, ca cercetător ştiinţific la Institutul de Folclor din Bucureşti, apoi îşi va câştiga existenţa din compoziţie. Imediat după evenimentele politice din 1989, devine preşedinte al UCMR (funcţie din care a demisionat doi ani mai târziu).

Printre numeroasele premii de creaţie obţinute se numără Premiul de Stat (1964), Premiul internaţional Italia al RAI (1968), Premiul internaţional Guido Valcarenghi din Roma (1970), Premiul Academiei Române (1974), Premii ale UCMR (1971, 1975, 1978, 1979, 1980, 1983, 1985, 1987).

Alături de importante realizări componistice, constantele demersuri muzicologice ale lui Pascal Bentoiu – concretizate în volumul analitic Capodopere enesciene (Bucureşti, 1984, ediţia a Il-a – 1999) dar şi în alte trei cărţi de estetică muzicală (Imagine şi sens, Bucureşti, 1971; Deschideri spre lumea muzicii, Bucureşti, 1973; Gândirea muzicală, Bucureşti, 1975) – constituie pietre de hotar ale reflecţiei teoretice româneşti. Exeget al creaţiei enesciene, Pascal Bentoiu este totodată cel care a orchestrat partiturile Simfoniilor a IV-a şi a V-a şi a reconstituit după schiţe Poemul simfonic „Isis” de George Enescu. Creaţia sa cuprinde aproape toate genurile şi formele muzicale, compozitorul fiind atras însă în mod deosebit de operă (Hamlet op. 18, 1969), cvartet şi simfonie. Post-enesciană ca expresie, muzica lui Pascal Bentoiu se remarcă prin coeziune stilistică, dar şi prin subtilitatea şi profunzimea ideaticii muzicale.

Este Doctor Honoris Causa al Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, al Academiei de Muzică „Gh.Dima” din Cluj şi al Universităţii din Iowa.


Despre autor

rutişor
Rutişor ("Thalictrum aquilegifolium") este o specie luxuriantă, elegantă, înaltă de 1-1,5 m., cu flori sidefii, mov sau roz, ori cu flori albe (culoare dată de staminele numeroase dispuse sferic), grupate în panicule corimbiforme. Preferă locurile cu exces de umiditate.

Gândurile tale