Concert educativ “De Florii”

Scris de rutişor la 18 aprilie 2008

Duminică 20 aprilie ora 11.00 la Ateneul Român.

Corul Symbol

Dirijor Jean Lupu, Robert Cârje, Luminiţa Gutanu

Solisti: Corina Gatu, Diana Blidariu

La pian: Cristina Chiosea

În program lucrări de W.A.Mozart, E. Mandicevschi, C. Petra-Basacopol, G. Musicescu, P. Constantinescu …; mai multe informaţii aici.

Gavriil Musicescu

Scris de rutişor la 10 aprilie 2008

Gavriil Musicescu Compozitor şi dirijor de cor român (Ismail, 1847 — laşi, 1903). Şi-a făcut studiile la Conservatorul din Iaşi (1864-1866) şi apoi la cel din Sankt-Petersburg (1870-1872). Începe pe post de corist în corul mitropolitan şi în cel al Teatrului Naţional din Iaşi (1864-1866), apoi activează ca profesor de muzică la seminarul din Ismail (1866-1870). În ultimele trei decenii ale secolului al XlX-lea, activitatea lui este strâns legată de viaţa muzicală ieşeană. După 1872 devine profesor de armonie (1871-1903) şi director (1901-1903) al Conservatorului, în paralel fiind dirijor al corului mitropolitan (1876-1903) şi un timp profesor de muzică la Şcoala normală (1899-1903).

Dacă în acest timp a părăsit capitala Moldovei, a făcut-o doar pentru turneele realizate ca dirijor de cor în ţară şi peste hotare. Gavriil Musicescu a dus o muncă susţinută şi de mare importanţă în domeniul culegerii, notării şi prelucrării folclorului românesc şi mai ales al transcrierii repertoriul de strană tradiţional din notaţia psaltică în notaţia liniară. În contextul ultimelor decenii ale secolului al XlX-lea, rolul lui Gavriil Musicescu în definirea genului miniaturii corale şi în (mai mult…)