Wilhelm Georg Berger

wilhelm georg bergerS-a născut la 4 decembrie 1929, în comuna Rupea, lângă Braşov şi s-a stins din viaţă la 8 martie 1993, la Bucureşti, lăsând in urma sa amintirea – mereu vie – a unei remarcabile activităţi creatoare, ce se distinge în special prin vastitatea preocupărilor sale.

Violist şi violonist, organist şi dirijor, compozitor, muzicolog şi teoretician, Wilhelm Berger s-a dovedit a fi prototipul muzicianului universal, complex, interesat mereu de prefacerile şi refacerile artei sonore, de plierile trecutului asupra actualităţii, de interferenţele dintre teoria şi practica muzicală.

Moştenirea sa artistică este calitativ şi cantitativ impresionantă, cuprinzând mai bine de 100 de compoziţii în toate genurile muzicale, printre care 24 de simfonii şi 20 de cvartete, şi nu mai puţin de 18 volume de muzicologie publicate, plus alte câteva în manuscris. Iată producţiile unui om ce a deţinut de-a lungul întregii vieţi o uriaşă forţă de muncă şi o remarcabilă capacitate de sinteză.

Studiile le-a urmat la UNMB (1948-1952) cu Alexandru Rădulescu (violă), Theodor Rogalski (orchestraţie), Zeno Vancea (istoria muzicii). Primele sale activităţi artistice sunt legate de latura interpretativă a fenomenului muzical. Activează astfel ca violist în Orchestra Filarmonicii „George Enescu” din Bucureşti (1948-1958), fiind totodată membru al Cvartetului Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România (1953-1958), în cadrul acestei ultime instituţii deţinând apoi şi funcţia de secretar al secţiei de muzică simfonică (1968-1990).

Nu întâmplător, primele sale compoziţii sunt destinate universului cameral, incluzând aici vioara, viola sau cvartetul de coarde. Ulterior, compozitorul va aborda şi alte genuri, de la muzică simfonică şi vocal-simfonică la creaţii concertante, instrumentale şi vocale, muzică de teatru sau de film. Simultan cu demersul componistic, în ultima parte a vieţii Wilhelm Berger revine la activităţile interpretative, de data aceasta în calitate de organist şi dirijor. Este şi vremea în care elaborează o serie de lucrări pentru orgă (Sonata pentru orgă solo op. 58, 1979; Fantasia pentru orgă solo op. 72, 1986), acest instrument fiind integrat chiar şi în genul simfonic (Simfonia nr. 10 pentru orgă şi orchestră op. 47, 1975; Concertul pentru orgă op. 60, 1981).

Prin apel la arhitecturi precum Passacaglia, Toccata, Aria, Coralul, Fuga sau Variaţiunea, muzica sa îmbină coerent elemente ale formelor clasice şi preclasice, grefate însă pe un modalism de factură modernă. Factorul melodic joacă un rol important în realizarea construcţiilor polifonice, contrapunctul linear fiind abordat cu măiestrie în majoritatea lucrărilor sale. O atenţie deosebită este acordată inteligibilităţii creaţiei, nevoia de comunicare împletindu-se armonios cu rigorile construcţiei, reflex al unei conştiinţe ce a găsit echilibrul între clasic şi modern.

Wilhelm Georg BergerAceeaşi vocaţie a sintezei prezentă în domeniul compoziţiei se regăseşte în planul scrierilor muzicologice ale lui Wilhelm Berger. Tematica istoriografică este întodeauna impregnată de pertinente aprecieri estetice, ca şi de observaţii analitice, fie că ne referim la ciclul modest intitulat Ghid de muzică simfonică, fie la seria de 5 volume dedicate Esteticii Sonatei sau la cele 2 istorii ale cvartetului de coarde. De asemenea, Wilhelm Berger s-a remarcat şi ca teoretician, investigând într-o serie de studii conceptele limbajelor armonice şi melodice actuale, fundamentate modal.

Volumul său Dimensiuni modale constituie o contribuţie însemnată la cercetarea fenomenului modal contemporan, autorul propunând aici un tipar de structurare a materialului sonor în funcţie de proporţiile „secţiunii de aur”, modalitate ce va avea implicaţii substanţiale în propria sa muzică.


Despre autor

rutişor
Rutişor ("voltinel") prezintă sepale caduce, e lipsit de petale sau acestea sunt foarte mici şi prezintă multe stamine lungi. Plantele spontane, ce trăiesc la noi şi care aparţin acestui gen, înfloresc vara şi suportă bine umbra.

Gândurile tale